Automatyczne dodawanie adresów do listy pocztowej

W ramach każdej z domen możliwym jest utworzenie listy pocztowej (tzw. automatu do rozsyłania e-maili jednocześnie na wiele kont pocztowych). Zakładanie listy ma miejsce się w panelu Webas w sekcji Usługi -> Poczta -> LISTY.

Aby uaktywnić automatyczne dodawanie kont do listy należy podczas jej zakładania zaznaczyć opcję "Automatyczna subskrybcja".

Dodawanie adresu e-mail do listy może odbywać się na dwa różne sposoby:

wysłanie przez użytkownika pustej wiadomości  e-mail z tematem: "subscribe" (koniecznie małymi literami) na adres listy,
przez specjalny formularz umieszczony na stronie WWW przesyłający na adres listy wiadomość e-mail z tematem "subscribe".

Wypisanie się użytkownika z danej listy jest możliwe po wysłaniu przez niego z danego adresu pustego e-maila z tematem "unsubscribe".